VESTA Automation SRL  
-


@Mail.ru
Vesta. RLFH


RLFH


: .

RLP-.. -

RLP-.. -  RLP-.. -
A B C ØD E F G H
16 1,6 18 26 3,6 4,0 14 1,5 12,5 RLP-16
25 2,5 27 40 5,5 6,0 22 2 18 RLP-25

RLQ-.. -

RLQ-.. -  RLQ-.. -
A B C ØD E F G H
32 20 36 51 6,6 6,0 24 4 20 RLQ-32
40 30 54 71 9,0 11,5 24 2 20 RLQ-40

RLQ-.. -

RLQ-.. -  RLQ-.. -
A B C D ØE F G H
50 2,0 12,5 25 25 9 40 70 84,5 RLQ-50
63 2,5 15 30 40 11 48 78 105 RLQ-63

RLMI-.. -

RLMI-.. -  RLMI-.. -
J K L ØM N O
16 36 40 6 3,5 12 3 RLMI-16
25 48 60 6 5,5 20 4 RLMI-25

RLMU-.. -

RLMU-.. -  RLMU-.. -
J K L ØM N O Q
32 61 73 10 6,5 55 6 40 RLMU-32
40 70 85 10 6,5 60 7,2 45 RLMU-40

RLML-.. -

RLML-.. -  RLML-.. -
A B C D E ØF G H
50 5 3,5 35 118 146 6,6 30 45 RLML-50
63 5 4 35 147 172 6,6 30 45 RLML-63

ZRS . -

ZRS . -

ZRS0 -

ZRS1 - .


L= 5000

ZIS 2-1 -

ZIS 2-1 -

L= 5000


,
V
,
,
mm
ZRS 0 10-250 AC-DC (UB) 10W/10VA IP65 -30 ... +80 3 mm 0,3 μsec 3x106 -
ZRS 1 10-60 AC-DC (UB) 10W/10VA IP65 -30 ... +80 3 mm 0,3 μsec 3x106 -
ZIS 2-1 10-30 DC 150m UBx150m IP67 -25 ... +80 1 mm - μsec .

......-SG -

= + + + -SG:

( )


: RLFH 32 V - SG

......-SG -